Reference

Nejvyšším oceněním kvality programu MBA jsou reference našich spokojených absolventů. Přinášíme Vám proto jejich hodnocení studijního programu a věříme, že Vám pomohou při rozhodování o zahájení studia a výběru vhodného poskytovatele tohoto prestižního vzdělání.

 

Reference nšich absolventů programu MBA:

Musím zmínit nadstandardní vstřícnost školy k individuálnímu řešení všech případných časových kolizí studentů s rozvrhem výuky či termíny zkoušek. Pro pracovně velmi vytížené studenty neocenitelné! Nemalým významem při navštěvování této školy je, mimo jiné, navázání kontaktů mezi jednotlivými studenty. Osobně jsem takto navázal spolupráci se dvěma studenty z různých ročníků. Ing. arch. Tomáš Blahovec, MBA - POINT, spol. s r.o., majitel, jednatel a architekt

Studium MBA na CMI považuji za efektivní. Výhodou je určitě výuka v Hradci Králové, Plzni a Praze a možnost si v odůvodněných případech zajistit individuální režim. Absolvování této školy mi výrazně prohloubilo dosavadní znalosti v přednášených oblastech. Ing. Roman Línek, MBA – Náměstek hejtmana Pardubického kraje

Do studia jsem se dala na mateřské dovolené, jako součást osobního „inteligenčního restartu“. Bylo velmi příjemné si spoustu teoretických i praktických vědomostí oživit, obnovit zcela zapomenuté a získat zcela nové. Některé přednáškové bloky byly opravdu velmi zajímavé nejen svým obsahem, ale i osobností přednášejícího. Jsem velmi ráda, že jsem potkala mnoho zajímavých lidí z řad spolužáků. Studium doporučuji. Ing. Monika Suchanová, MBA – mateřská dovolená

MBA program CMI naplnil moje očekávání ve všech 3 oblastech:

  • nové aktuální poznatky
  • prezentace aplikované teorie a praktických postupů
  • poznání nových lidí (kolegů), kteří se spolu s týmem zkušených manažerů (lektorů) zasloužili o výbornou atmosféru a průběh celého studia

Václav Bečvář, MBA – BB WEST CZ s.r.o., jednatel

Díky studiu na CMI jsem získal nejenom nové znalosti a náměty pro další rozvoj, ale i zajímavé přátele a obchodní partnery. Mimo toho musím také velmi ocenit kvalitní zázemí a zajištění výuky jako takové. Celému lektorskému týmu přeji mnoho úspěchů v dalších letech a všem zájemcům o studium na CMI doporučuji. Ing. Michal Sláma, MBA -  Implayo s.r.o., jednatel

Velmi oceňuji, že získané poznatky mohu uplatňovat okamžitě v praxi. Chtěl bych poděkovat zejména Ing. Markovi, který byl vedoucím mé diplomové práce. MUDr. Vladimír Korda, Ph.D., MBA – Oční klinika OFTEX Pardubice, ředitel

Program MBA na Czech Management Institute pro mě byl velkým přínosem. Osvojené dovednosti jsem úspěšně implementoval do svého podnikání. Mgr. Martin Janeba, MBA - OSVČ

Skvělá organizace studia, profesionální přístup vyučujících, nové poznatky a zajímaví lidé. Studium MBA splnilo všechna má očekávání. Pozitivně hodnotím zvláště prakticky pojatou formu výuky, která jednoznačně vedla k prohloubení znalostí a rozšíření obzorů a taktéž možnost seznámit se s mnoha skvělými lidmi z různých oborů. Mgr. Radka Prášková, MBA -  Smile Dental s.r.o., marketing manager; Omnia Clinic s.r.o. - jednatelka

Studium MBA na Czech Management Institute mohu pouze doporučit. I mladým lidem může otevřít dveře do světa businessu. Pokud chcete studovat kvalitní program zaměřený na praxi, je to jasná volba. Bc. Barbora Měšťánková, MBA – JCDecaux

Studium MBA bych doporučila těm, kteří si chtějí rozšířit znalosti a dovednosti pro svou manažerskou praxi. Cenné informace a názory získáte od řady zkušených lektorů, ale také od kolegů, kteří působí v nejrůznějších oblastech. Oceňuji profesionální přístup a možnost studia MBA v Hradci Králové. Ing. Petra Činčalová, MBA - Vodafone Czech Republic, Process and Project Specialist

Doporučuji každému, kdo se chce zdokonalit v manažerských dovednostech, načerpat nové poznatky z praxe a hlavně potkat zajímavé lidi a přátele. Taras Shylingovsky, MBA – CEO GROUP s.r.o., Business Unit Director

Ke studiu MBA jsem přistoupil s menšími pochybnostmi o jeho využití v mé profesi. Již po několika přednáškách jsem na pochybnosti zapomněl a program mě zcela pohltil. Skvělý kolektiv a zcela odlišný styl výuky, než jsem byl dosud zvyklý. Týmová práce a především praktické zkušenosti propojené s teorií. Všichni lektoři, se kterými jsem se v průběhu studia setkal, byli skutečnými profesionály ve svém oboru s praktickými zkušenostmi, což považuji za velice důležité. Jejich výuka ve mně zanechala nejen odborné znalosti, ale i hluboký dojem ze setkání se zajímavou osobností. Mgr. et Ing. Karel Vacek, MBA – Domov důchodců Albrechtice nad Orlicí, ředitel

Pokud bych měl říci jestli studovat nebo nestudovat tuto školu, říkám bez jediného zaváhání „studovat“. Ing. Petr Voříšek, MBA - MPP Chrudim, s.r.o., jednatel

Studijní program MBA pro mě byl velkým přínosem, zdokonalil mé dosavadní znalosti a otevřel nové možnosti rozvoje. CMI doporučuji především z důvodu vysoké kvality výuky, setkání s odborníky z oboru a individuálního přístupu ke studentům. Ing. Mojmír Švejda, MBA - Profireal Group, Financial Specialist for Central Europe

Možnost získat nové přátele. Člověk vybočí z pracovního stereotypu. Výborné poznatky z praxe od kolegů. Ing. Veronika Švadlenová, MBA – mateřská dovolená

Rozmanitost lektorů, kteří každý po svém dávali nahlédnout do svého oboru i kontakt se studenty z různých ročníků mi přineslo mnoho zajímavých názorů, zkušeností a také pár opravdu fajn momentů s fajn lidmi. Ing. Petr Havlík, MBA - SWELL, spol. s r.o., vedoucí útvaru marketingu a obchodu

Studium MBA v takovéto podobě bylo a stále je velkým obohacením pro můj profesní i životní rozvoj. Myslím, že pro každého lékaře, a to nejen ve vedoucí funkci, je studium MBA přínosné. Také bych chtěl vyzvednout přístup manažera studijního programu při žádosti o úpravu studia v průběhu řešení složité životní situace. MUDr. Čeněk Šilar, MBA - Orlickoústecká nemocnice, a.s., primář neurologického odd.

Toto studium mi umožnilo najít si novou práci a dělat něco, co mě opravdu baví! Výborný kolektiv a noví kamarádi jsou skvělým bonusem! Bc. Klára Matějovská, MBA

Studium MBA hodnotím velice pozitivně. Oceňuji především přístup a odborné znalosti vyučujících a celou organizaci výuky. Získané znalosti a dovednosti jsou pro mne velkým přínosem. Mohu jen doporučit. Ing. et Mgr. Zuzana Holická, MBA – Domov důchodců a ústav sociální péče Česká Skalice, ředitelka

Velmi dobrá organizace, lektoři ve velké většině empatičtí, ochotni vysvětlit problematiku i mimo přednášenou látku. MUDr. Libor Vyskočil, MBA – Dům zdraví Brno, majitel a jednatel

Studium pro mě bylo velkým přínosem a to zejména díky kvalitní výuce zajištěné velice schopnými a erudovanými lektory. Největší přínos studia spatřuji v získání nových kontaktů a rozšíření mých znalostí v oblasti ekonomie, managementu a marketingu. Ing. Jan Vostracký, MBA – DISTRACT s.r.o., jednatel

Se studijním programem jsem byla velice spokojena a mohu jen doporučit budoucím zájemcům. Velice kladně hodnotím výběr lektorů, jejich profesionalitu a ochotu předávat své znalosti a zkušenosti z praxe. Díky různorodosti studijní skupiny pro mě byly velkým přínosem společné diskuze, kde jsem získala aktuální informace z různých oborů. Nemohu opomenout navázaná přátelství a kontakty, které beru jako bonus k dosaženému vzdělání. Libuše Králová, MBA – Plzeňský Prazdroj, a.s.

Profesionální a mnohdy zcela idnividuální přístup všech lektorů byl obrovským přínosem pro rozšíření znalostí v mé dosavadní praxi. Velmi kladně také hodnotím velký důraz kantorů na praktické vysvětlení veškeré problematiky. Nové kontakty, které jsem prostřednictvím tohoto studia získal beru jako pomyslnou třešničku na dortu. Mgr. Milan Chaloupka, MBA - URODERMA s.r.o., právník

 

Starší reference:

Pro mne, člověka, který se pohybuje 15 let v manažerských pozicích, bylo studium jednoznačně přínosem, některé znalosti jsem si oživil a mnoho nových, v praxi využitelných, získal. Mgr. Luboš Koželuh MBA - Premier Sports CZ s.r.o., jednatel, ředitel

Studijní program MBA byl pro mě osobně velkým přínosem. Studium posílilo mé dosavadní znalosti získané především z praxe o nové zkušenosti a poznatky, pomohlo mi prohloubit teoretické znalosti z různých oborů, potřebné pro mou práci. Velmi pozitivně hodnotím přístup vyučujících, jejich znalosti, objektivitu při zkouškách a vstřícnou atmosféru. Ing. Ivo Toman, MBA - Ministerstvo dopravy  ČR, náměstek ministra

Rozhodně doporučuji studium MBA na této škole. Umožnil mi odborný růst v mé profesi. Ing. Ivana Černá, MBA - CNL GLOBAL s.r.o., Executive Manager 

Skvěle organizovaná výuka i pro lékaře velmi zajímavých a do života přínosných předmětů. Vedle skvělých přednášejících se zde setkala parta příjemných lidí a kamarádů. Výborná organizace výuky a úroveň přednášek. MUDr. Petr Zeman, MBA - LF UK a FN v Plzni.

Všem zájemcům o kvalitní manažerské studium MBA na základě své osobní zkušenosti doporučuji program MBA v Hradci Králové. Ing. Jaroslav Brož, MBA - STAPRO s.r.o., projektový manažer

Program MBA je podle mé vlastní zkušenosti zásadním krokem v rozvoji manažerské kariéry. Jako absolventu technické vysoké školy pracujícímu v řídící pozici mě toto studium přístupnou formou poskytlo nezbytné vědomosti ke skutečně profesionálnímu rozhodování. Ing. Pavel Dostál, MBA - AVX Czech Republic s.r.o., výrobní ředitel

Spokojenost s přístupem většiny vyučujících. Výborný přístup manažera programu MBA ke studentům - vše řešeno obratem. Studium mi umožnilo poznat řadu vyučujících a studentů z různých oborů, seznámit se s jejich názory, dokonce získat přátele. Oceňuji ochotu vyučujících diskutovat i nad problémy přímo nesouvisejícími s výukou. Ing. Václav Kaňák, MBA - LOSAN internet s.r.o., finanční ředitel

Program MBA fakulty ESMA Barcelona výrazně zvýšil moji orientaci v praktických oblastech denní manažerské praxe. Mohu jej doporučit každému, kdo chce své vzdělání posunout dále. Mgr. Jindřich Hodek, MBA - Index Nosluš s.r.o., Regionální manažer 

Studium MBA doporučuji. Prohloubilo mé stávající znalosti a rozšířilo obzory z jiných oborů. Zároveň jsem získala hodně kontaktů mezi spolužáky a lektory. MVDr. Silvia Novotná, MBA - MSD

Výborná možnost studia v rámci východních Čech. Časová i místní dostupnost. Dobré zázemí školy. Mgr. Ivana Kupečková, MBA - Fakultní nemocnice HK, vrchní sestra

Doporučuji studium MBA. Prohloubilo mé stávající znalosti z praxe a rozšířilo obzory z jiných oborů. Získala jsem dobré kamarády mezi spolužáky i lektory. Jana Göttfertová, MBA - HEROS ALFA s.r.o., jednatelka

Studium z velké části splnilo mé očekávání včetně toho, že jsem díky novým kontaktům změnil své pracovní působiště. Ing. Petr Matějček, MBA - PANASONIC AVC NETWORK CZECH, manažer nákupu

S průběhem programu jsem byl velice spokojen. Zastupuji oblast podnikatelů. Během studia jsem ocenil získání cenných zkušeností z praxe od kolegů a vyučujících. Během studia bylo možné potkat mnoho úspěšných lidí ze širokého spektra oborů. Vzájemné spojení zkušeností dodalo studiu další rozměr. Získané informace a dovednosti považuji za nedocenitelnou přidanou hodnotu studia programu MBA. Bc. Ondřej Bárta, MBA - Těžební písková, s.r.o.

Program MBA doporučuji všem, kteří chtějí získat cenné zkušenosti nejen od lektorů, kteří předávají své dlouholeté poznatky z praxe, ale i od svých kolegů, kteří zastávají nejrůznější pozice, což dodává studiu vysokou úroveň z hlediska  přísunu aktuálních informací. Jednotlivé předměty byly strukturovány tak, aby poskytly dostatečný průřez oblastmi, které se dají aplikovat na nejrůznějších pozicích, a to nejen manažerských. Dále oceňuji vynikající přístup, vstřícnost a organizaci jednotlivých semestrů. Ing. Martin Kovář, MBA - FOXCONN, analytik nákupu

Studium MBA obsahuje nejen plnohodnotné ekonomické vzdělání, ale zároveň přispívá k zisku špičkových manažerských schopností a dovedností ihned aplikovatelných v praxi. Toto studium je skutečným přínosem jak pro manažery stávající, tak pro ty, kteří se jimi teprve stanou. Bc. Klára Bártová, MBA - Danisco Czech Republic, a.s., Logistic specialist

Pro lékaře ve vedoucí funkci řada nových informací z oblasti ekonomie, které jsou pozitivní pro dnešní dobu, kdy i zdravotnické zařízení je normálním podnikem v tržním prostředí.
MUDr. Karel Havlíček, MBA - jednatele a primář, VISUS, spol. s r.o.

Celkový dojem ze studia je určitě pozitivní, získané znalosti stály za vynaložený čas a úsilí.
Ing. Jiří Gavčík, MBA - Unicredit Bank Czech Republic, a.s.

Profesionální přístup všech, dobrá zkušenost! Ing. Jiří Králík, PhD., MBA - Česká znalecká, a.s., znalec

Vyslovuji spokojenost nad obsahem i organizací  MBA v Hradci Králové. Kolekce vybraných studijních předmětů i kvalita vyučujících mi poskytla solidní znalosti a především vzájemné souvislosti pro zlepšení v podnikovém managementu. Studium splnilo moje očekávání, jako významný vedlejší produkt hodnotím nové kolegiální vztahy se spolužáky z jiných oborů pracovní činnosti.
Mgr. Petr Vencl, MBA - VCES a.s., manažer kvality, bezpečnosti a environmentu

Celkově jsem s celým studiem velmi spokojen. Každý den studia pro mě byl inspirací a motivací pro další práci. Spoustu věcí z každodenní práce nyní vnímám v mnohem širších souvislostech. Kdybych se znovu rozhodoval o MBA na CMI, tak rozhodně říkám ANO. BBa, Michal Sura, MBA, OSVČ

Jsem rád, že jsem, měl tu možnost studovat právě na CMI. Oceňuji přístup pedagogů. Program MBA mi rozšířil znalosti získané v průběhu běžného magisterského studia. Jedná se skutečně o vyšší úroveň výuky. A to je dobře. Děkuji. Ing. Pavel Bureš, MBA - ING a.s., pojišťovací zprostředkovatel

Studium MBA bylo pro mě velkým přínosem. Pomohlo mi prohloubit a utřídit znalosti potřebné pro mou práci. Oceňuji výbornou úroveň a profesionální přístup většiny lektorů. Ing. Viera Trumhová, MBA - VIVANTIS a.s., finanční ředitelka a člen představenstva 

Byl to pro mě jiný pohled na svět a obrovské rozšíření znalostí a obzorů.     MUDr. Michaela Sporková, MBA - Nemocnice Nepomuk s.r.o., lékař

Výuka v programu MBA mi přinesla ucelenou řadu nových a praktických informací o způsobech založení podniku, jeho organizaci, vedení, propagaci, atd., které bych jako neekonom a neprávník hledal a získával v této použitelné podobě jen velmi obtížně. Velikou výhodou programu je dostupnost programu v místě bydliště! MUDr. Pavel Bareš, MBA - ESTEM klinika estetické medicíny 

Studium vřele doporučuji všem manažerům, kteří si chtějí zkušenosti doplnit širokým přehledem v disciplínách souvisejících s podnikáním. Mgr. Michal Šusták, MBA - Groz - Beckert Czech s.r.o.

Se studiem jsem byla velmi spokojena, téměř všechny předměty mohu aplikovat v praxi. Taktéž oceňuji dostatek prostoru pro diskuzi s ostatními studenty. Mgr. Radka Zíková, MBA - BRUSH SEM s.r.o., ředitelka nákupu