Přijímací řízení

Předpokladem pro přijetí ke studiu je ukončené vysokoškolské vzdělání alespoň bakalářského stupně. Přijímací pohovory se konají v sídle CMI a probíhají formou individuálního motivačního rozhovoru, během kterého jsou uchazeči podrobně seznámeni se školou a studijním programem. Zástupci školy se zajímají o studijní a pracovní zkušenosti a představy uchazeče o dalším profesním růstu. Během pohovorů uchazeči neskládají zkoušky z cizího jazyka ani z jiných předmětů. Součástí přijímacího pohovoru je úhrada administrativního poplatku ve výši 500,- Kč.

K přijímacím pohovorům jsou písemně zváni zájemci o studium na základě vyplněné on-line přihlášky ke studiu. Přihlášky jsou přijímány průběžně celý rok, přijímací pohovory se konají v několika vlnách.