Akreditovaný program s orientací na praxi

Program MBA poskytovaný Czech Management Institute Praha je akreditovaný Českou asociací MBA škol (CAMBAS), jejímž posláním je zajišťovat, udržovat a dále rozvíjet vysokou úroveň studia MBA v České republice.

Charakteristickým rysem programu je důraz na využití získaných vědomostí a dovedností ve stávající nebo budoucí manažerské praxi. Studenti během studia řeší četné individuální i týmové případové studie a simulace a podílí se na výuce předáváním vlastních zkušeností a inspirací. Na závěr studia si studenti volí téma diplomové práce, ve které mají možnost zabývat se, pod vedením odborníka na danou oblast, aktuálním reálným problémem ze svého zaměstnání nebo podnikatelské činnosti.